AGENDA

IN VERBAND MET DE NOODZAKELIJKE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 TEGEN TE GAAN IS ER OP DIT MOMENT GEEN DUIDELIJKHEID OVER WANNEER KUNSTMARKTEN WEER GEORGANISEERD KUNNEN WORDEN EN EXPOSITIES WEER BEZOCHT KUNNEN WORDEN.


HOOP DAT WE ELKAAR IN DE LOOP VAN HET JAAR WEER ERGENS KUNNEN TREFFEN.